Kvickly Helsinge

 

Kvickly Helsinges historie

 

Helsinge Brugsforening

Opdateret marts 2018

 

Foreningens første protokol findes stadig. Den fortæller:

Efter at forskellige møder var afholdt, og lister havde cirkuleret, afholdtes der den 2. februar 1906 et større møde i Helsinge, hvor gmd. og repræsentant R. Nielsen, Ølstykke, og formanden for Søborg brugsforening Laurits Jørgensen, Ferle var tilstede for at give oplysninger og vejledning med hensyn til den i Helsinge påtænkte forbrugsforening.

 

Efter dette mødes afslutning afholdtes en konstituerende generalforsamling, hvor det vedtoges at oprette en brugsforening i Helsinge. Den oprettes som del af fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger FDB (i dag Coop Amba), og det blev vedtaget foreløbigt at ansætte cigarhandler K. Svegård til uddeler, og at uddelingen skulle foregå fra dennes ejendom Østergade 36.

I løbet af februar 1906 åbnede den nye forening sin butik – et værelse på loftet i Svegårds hus og her kunne de indtegnede ca. 20 medlemmer begynde at gøre deres indkøb.

Bestyrelsen lagde selv penge ud til indkøb at inventar og varelager, og de foretog også selv vareindkøb.

Allerede den 9. april 1906 indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til at købe byggegrund et passende sted og lade de til brugsforeningen nødvendige bygninger opføre, samt ansætte en uddeler.

Den 12. november 1906 åbnede den nye butik på Vestergade 12 med Just Wøidemann som uddeler.

Det gik langsomt men sikkert fremad med den nye forening. Allerede i 1907 opførte man et foderstofpakhus og det blev kort efter suppleret med knuseanlæg og hejseværk.

 

Også medlemstallet voksede støt og efter 2 års forløb var det vokset til 150, og i 1914 var der mere end 1000 medlemmer og man fik 12% i dividende.

I 1919 købte man en ejendom i Mårum og åbnede den første filial med Kathrine Dahl som uddeler. Mårum Brugs lukkede ved årsskiftet 1990.

Trods landbrugets krise i 30-erne gik det godt for Brugsforeningen. Der var nu 3 afdelinger: Kolonialbutikken, grovvareafdelingen og filialen i Mårum. Omsætningen i manufakturvarer var efterhånden blevet meget betydelig og det blev i 1932 vedtaget at indrette en særlig manufakturbutik ved siden at kolonialbutikken med egen uddeler.

 

Besættelsesårene gav foreningen en række vanskeligheder. Der var vareknaphed, rationering med mere, men omsætningen steg jævnt. Perioden efter befrielsen gav langsom vækst, men man fik rettet op på manglerne fra krigsårene og moderniserede bygningerne både i Helsinge og Mårum.

Efter 50 årsjubilæet i 1956 begyndte den store samfundsudvikling i Danmark op gennem 60-erne og 70-erne med stigende velstand i befolkningen og stigende omsætning i Brugsen, der nu også fik et stort opland med sommerhuse.

Det blev nødvendigt at flytte kolonialhandlen og i 1963 købte man grunden på Frederiksborgvej 20-22, og 2.december 1964 blev det nye varehus på 1100 m 2 indviet.

Samtidig skete en deling af Brugsforeningen i Den selvstændige foderstofforening (NAG) og den selvstændige brugsforening (Helsinge Brugsforening).

NAG blev i de gamle lokaler i Vestergade mens Helsinge Brugsforening havde ”stiftende” generalforsamling 29. juni 1965 og flyttede til det nye ”Dobbelt supermarked” på Frederiksborgvej.

 

Flytningen var en succes og i 1967 byggede man til.

Succesen i Helsinge gav mulighed for i 1971 at gå ind og redde brugsen i Græsted der blev filial i Helsinge. Allerede i 1977 kunne man indvi en helt ny butik, der rummede et moderne supermarked med alle faciliteter og gode parkeringsmuligheder.

Superbrugsen i Græsted blev lukket i 2013 og udlejet til Fakta Coop.

Supermarkedet i Helsinge blev udvidet flere gange – sidst i 1980 da man kom til at råde over et salgsareal på 4000 m 2 samt lager, kontorer og personalerum, så det samlede areal derved blev på 6700m 2.

 

I 1983 var foreningen kommet i en økonomisk trængt situation på grund af den seneste foretagne udvidelse, samtidig med at discountbølgen rullede ind over landet. Dette medførte at foreningen blev ramt af likviditetsproblemer, hvorfor bestyrelsen besluttede at sælge ejendommen til forsikringsselskabet Codan, mod at kunne fortsætte som selvstændig forening i lejede lokaler.

Udviklingen i foreningen har de sidste år været meget positiv, og der er sket stor udvikling i butikken med apotek, blomsterafdeling og fiskeafdeling.

Samtidig er der sket store moderniseringer i butikken i slagter, delikatesse, bageri og Bistro, og køle/frostrum er ombygget.

Butikken fremstår således i dag som et meget moderne og velholdt supermarked med gode parkeringsforhold.

 

Den 1. april 2018 starter et nyt kapitel i foreningens historie, da ejendommen er købt tilbage og vi atter er herre i eget hus.

 

Milepæle i Helsinge Brugsforenings historie

Hvornår var det nu det var?

 

1906 Helsinge Brugsforening oprettes

1919 Filial i Mårum oprettes.

1931 25 års jubilæum fejres.

1932 Særlig manufakturafdeling etableres.

1938 stor udvidelse og modernisering i Helsinge (Vestergade).

1956 50 års jubilæum fejres. 1963 Grunden på Frederiksborgvej købes.

1964 Stort supermarked bygges.

1965 Foreningen deles i to selvstændige foreninger.

1971 Sammenslutning med Græsted Brugsforening.

1972 Stor udvidelse af supermarkedet i Helsinge.

1977 Nyt supermarked bygges i Græsted

1980 Ny udvidelse i Helsinge påbegyndes

1981 75 års jubilæum fejres

1985 Bygningerne i Helsinge sælges til forsikringsselskabet Codan.

1985 Esbønderup Brugsforening fusioneres med Helsinge.

1990 Filialen i Mårum lukkes.

1991 Kvickly-kæden oprettes, og Helsinge tilslutter sig.

1991 Filialen i Esbønderup lukkes.

1992 SuperBrugskæden oprettes. Afdelingen i Græsted tilsluttes.

2006 100 års jubilæum fejres.

2013 SuperBrugsen i Græsted lukkes og udlejes til Fakta Coop.

2018 Ejendommen i Helsinge købes tilbage. Vi er herre i eget hus.

 

 

 

Vision for Helsinge Brugsforening (Kvickly Helsinge)

 

 

Nordsjællands bedste indkøbsoplevelse , skabt af de gladeste medarbejdere !

 

 - Kvickly Helsinge er områdets handelscentrum; kendt for varer af høj kvalitet, stort udvalg og lave priser samt et spændende og indbydende spisested.
 - Kvickly er altid moderne, tidssvarende og inspirerende for kunderne.
 - Ledelse og personale er kendt for god service, godt humør og stor faglighed.
 - Foreningen er lokalt forankret og bidrager til områdets udvikling

 

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: